E Enjte, 07.18.2024, 12:15pm (GMT+1)

Ballina Linqe Stafi Kontakt
 
 
::| Fjala:       [Advance Search]  
 
Gjithë lajmet  
LAJMI I FUNDIT
OPINONE-EDITORIALE
ZVICRA
INTERVISTË-PRESS
SHQIPTARËT
LAJME NDËRKOMBËTARE
POLITIKË
DIASPORA NË ZVICËR DHE BOTË
PERSONAZH
ART KULTURË
DOSSIER
KËNDI I SHKRIMTARIT
HOLLYWOOD
AFORIZMA
GOSSIPE
SPORT
::| Newsletter
Emri juaj:
Emaili juaj:
 
  
OPINONE-EDITORIALE
 
NJË BOTË E RE E FRIKËSUAR, NË RREZIK NGA DREDHIA E RUSISË
Nga ANNE APPLEBAUM, Washington Post

E Enjte, 04.17.2014, 01:36pm (GMT+1)VARSHAVË - Në imagjinatën perëndimore, fjalët "luftë" dhe "pushtim" mbartin konotacione të qarta. Nga librat, filmat dhe televizioni ne e dimë se ngjarje të tilla përfshijë tanke, aeroplanë dhe artileri, si dhe ushtarë në uniforma, armë të avancuara, komunikime të sofistikuara. Ato duken si pushtimi i Irakut apo, për të shkuar mbrapa në kohë, D-Day.

Deri tashti, pushtimi rus i Ukrainës lindore nuk duket aspak si këto beteja. Kjo luftë përfshin jo ushtarë, por banditë dhe vullnetarë lokalë, disa të lidhur me ish presidentin Viktor Janukoviç, disa nga bandat kriminale dhe disa që gabimisht mendojnë se ata po luftojnë për një formë të të re më të mirë të autonomisë vendore.

Ata janë duke u udhëhequr jo nga oficerët me uniformë, por nga njerëz të inteligjencës ushtarake dhe forcat speciale ruse, disa me uniforma të maskuara pa simbole, disa duke komunikuar me "aktivistët " me anë të telefonit. Ata janë të furnizuar me logjistikë ruse dhe disa armë automatike ruse , por për pjesën më të madhe pa tanke ose aeroplanë. Nuk ka fushata bombarduese me "shok dhe frikë", ka vetëm sulme sistematike, të organizuara kundër rajoneve të policisë, kundër këshillave të bashkive, aeroporteve.

Ndryshe nga planifikuesit e D-Day ose të Operacionit Liria e Irakut, rusët duke organizuar pushtimin e Ukrainës nuk kanë nevojë për një fitore të menjëhershme. Ata kanë qëllime fleksibile, dhe ata janë të përgatitur për të rregulluar strategjinë e tyre në varësi të sa rezistencë ata ndeshin. Në afat të gjatë, Rusia shpreson në mënyrë të qartë të aneksojë Ukrainën jugore dhe lindore; hartat për këtë qëllim kanë filluar të qarkullojnë.

Por, në ndërkohë, Kremlini mund të vendosë që të prishë zgjedhjet presidenciale të Ukrainës, të planifikuara për më 25 maj, ose që të destabilizojë qeverisë provizore të tronditur të Ukrainë, ndoshta duke imponuar një përplasje ekonomike. Rusët mund të shpresojnë të provokojnë një luftë civile, apo diçka që duket të jetë një luftë civile , e cila më pas do të kërkonte një "mision paqeruajtës" rus.

Shumë nga këto taktika janë të njohura, edhe pse ne nuk i kemi parë ato për një kohë të gjatë. Në vitin 1945, policë sekretë sovjetikë, duke pasur parasysh detyrën e transformimit të vendeve të ndryshme të Europës Lindore në shtete kukull komuniste, gjithashtu filluan duke organizuar banditë dhe vullnetarë lokalë - kriminelë dhe sociopatë të dëmtuar nga lufta, si dhe njerëz që gabimisht besonin se ishin duke luftuar për një formë sosializmi dashamirës - në forcat paramilitare dhe policore të fshehta, pikërisht si ato që veprojnë në Ukrainë lindore. Atëherë si tashti, ata e përshtatën strategjinë e tyre, dule llogaritur sa rezistenca hasën dhe sa përkrahje ata morën.

Por shekulli i 21-të nuk është shekulli i 20. Kur komunistët polakë, të mbështetur nga komunistët sovjetikë, falsifikuan rezultatet e një referendumi kombëtar në vitin 1946,  nuk ka pasur shumë vëzhgues ndërkombëtarë që të ankohen për këtë. Ditët e fundit, përkundrazi, në internet kanë dalë në dritë deri fotografi të "aktivistëve pro - rusë" që mbartnin etiketa ruse si dhe audioklipe të rusëve që thyejnë urdhërat. Efekti i këtyre zbulesave, megjithatë, ka qenë për të inkurajuar rusët që të gënjejnë më shëmtuar dhe në mënyrë më agresive. Ministri i jashtëm rus vazhdon të këmbëngulë se "Moska nuk është e interesuar për destabilizimin e Ukrainës" dhe Presidenti rus Vladimir Putin iu ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara për të dënuar përpjekjet e dobëta dhe të ngatërruara të Ukrainës për të mbrojtur veten. Televizioni rus - shikuar nga shumë njerëz në Ukrainë lindore - vazhdon të denoncojë dhunën joekzistuese që vjen nga "Kievi fashist" dhe është duke dhënë edhe raportet të politizuara për motin: Re të errëta janë mbledhur mbi Donetsk, ndërsa ka diell në Krime. Këto lojëra gjuhësore dhe fushatat e dezinformimit tani janë shumë më të sofistikuara se çdo gjë që Bashkimi Sovjetik ka prodhuar ndonjëherë.

Ky kombinim - sovietizim i modës së vjetër plus media e sofistikuar moderne - është me të vërtetë e re, aq sa është e drejtë të themi se ne jemi dëshmitarë të një lloji të ri të luftës, dhe të një lloji të ri të pushtimit. Trembëdhjetë vjet më parë, në prag të 9/11 , SHBA papritmas kishte filluar të përshtaste të menduarit e saj për luftë asimetrike, llojet e betejave në grupe të vogla kundër terroristëve mund të përdoren kundër fuqive superiore ushtarake. Më vonë, ne kemi rimësuar taktikat kundërkryengritëse në Irak.

Por tashti Evropa, Shtetet e Bashkuara dhe mbi të gjithë ukrainasit duhet të mësojnë për t'u përballur me luftën maskuar - termi rus është maskirovka - e cila është projektuar për të ngatërruar jo vetëm kundërshtarët por edhe aleatët e mundshëm të kundërshtarëve. Siç kam shkruar, Perëndimi ka nevojë urgjente për të rimenduar strategjitë e saj të reja ushtarake, energjitike dhe financiare financiare ndaj Rusisë. Por politikat e reja më specifike gjithashtu do të jetë e nevojshme për të luftuar pushtimin maskuar që mund të ndjekë në Moldavi ose, në kohë të caktuar, shtetet baltike, nëse kjo ka sukses.

Amerikanët dhe evropianët duhet të fillojnë të mendojnë sërish financimin dhe qeverisjen e transmetuesve tanë ndërkombëtarë, në mënyrë që t'i kundërvihen luftës së re të fjalëve. Ne duhet të fillojmë gjithashtu për të përforcuar forcat e policisë lokale të shteteve që kufizohen me perandorinë e re ruse; F-16 të NATO-s nuk mund të luftojnë banditë të cilët janë duke sulmuar bashkitë e qyteteve. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me shpenzimin e parave: Ne kemi nevojë për më shumë forca speciale, shumë inteligjencë "njerëzore", jo vetëm për më shumë anije dhe aeroplanë. Mbi të gjitha, ne duhet të jemi të përgatitur, paraprakisht, për atë që mund të vijë . Është një botë e re ku ne jemi tashti po hyjmë, dhe ne kemi nevojë për mjete të reja për t'u përballur me të./Përktheu: SKËNDER BUÇPAPAJ

--
A fearful new world, imperiled by Russia's subterfugeBy Anne Applebaum, Thursday, April 17, 12:08 AM E-mail the writer

WARSAW

In the Western imagination, the words "war" and "invasion" carry clear connotations. From books, movies and television, we know that such events involve tanks, airplanes and artillery, as well as soldiers in uniform, advanced weaponry, sophisticated communications. They look like the invasion of Iraq or, to go back in time, D-Day.
So far, the Russian invasion of eastern Ukraine looks nothing like these battles. This war involves not soldiers but local thugs and volunteers, some linked to the ex-president, Viktor Yanukovych , some from criminal gangs and some who mistakenly think they are fighting for some form of benign local autonomy.

They are being led not by officers in uniform but by men from Russian military intelligence and special forces, some wearing camouflage without insignia, some communicating with "activists" by telephone. They are supplied with Russian logistics and a few Russian automatic weapons, but for the most part not tanks or planes. There is no "shock and awe" bombing campaign, just systematic, organized attacks on police stations, city councils, airports.

Unlike the planners of D-Day or Operation Iraqi Freedom, the Russians organizing the invasion of Ukraine don't need an immediate victory. They have flexible goals, and they are prepared to adjust their strategy depending on how much resistance they encounter. In the long term, Russia clearly hopes to annex eastern and southern Ukraine; maps to that effect have begun to circulate.

But in the meantime, the Kremlin may settle for disrupting Ukraine's presidential elections, scheduled for May 25, or for destabilizing Ukraine's shaky provisional government, perhaps forcing an economic crash. The Russians may hope to provoke a civil war, or something that appears to be a civil war, which would then require a Russian "peacekeeping mission."

Many of these tactics are familiar, though we haven't seen them for a long time. In 1945, Soviet secret policemen, given the task of transforming disparate Eastern European nations into communist puppet states, also began by organizing local thugs and volunteers "” criminals and war-damaged sociopaths as well as people who mistakenly believed they were fighting for a form of benign socialism "” into paramilitary and secret police forces, exactly like the ones operating in eastern Ukraine. Then as now, they led from the shadows. Then as now, they adjusted their strategy depending on how much resistance they encountered and how much support they received.

But the 21st century is not the 20th century. When Polish communists, backed by Soviet communists, falsified the results of a national referendum in 1946, there weren't many international observers around to complain. In the past few days, by contrast, the Internet has lit up with photographs of "pro-Russian activists" carrying Russian-made RPGs, as well as audio clips of Russians barking orders. The effect of these revelations, however, has been to encourage the Russians to lie more brazenly and aggressively. The Russian foreign minister continues to insist that "Moscow is not interested in destabilizing Ukraine," and Russian President Vladimir Putin has called on the United Nations to condemn Ukraine's weak and confused attempts to defend itself. Russian television "” watched by many in eastern Ukraine "” continues to denounce nonexistent violence coming from "fascist Kiev" and is even showing politicized weather reports: Dark clouds are gathering over Donetsk while there is sun in Crimea. These language games and disinformation campaigns are now far more sophisticated than anything the Soviet Union ever produced.

This combination "” old-fashioned Sovietization plus slick modern media "” is genuinely new, so much so that it's fair to say we are witnessing a new kind of war, and a new kind of invasion. Thirteen years ago, in the wake of 9/11, the United States suddenly had to readjust its thinking to asymmetric warfare, the kinds of battles that tiny groups of terrorists can fight against superior military powers. Later, we relearned the tactics of counterinsurgency in Iraq.

But now Europe, the United States and above all the Ukrainians need to learn to cope with masked warfare "” the Russian term is maskirovka "” which is designed to confuse not just opponents but also the opponents' potential allies. As I've written, the West urgently needs to rethink its military, energy and financial strategies toward Russia. But more specific new policies will also be needed to fight the masked invasions that may follow in Moldova or, in time, the Baltic States if this one succeeds.

Americans and Europeans should begin to rethink the funding and governance of our international broadcasters in order to counter the new war of words. We should also begin to reinforce the local police forces of the states that border the new Russian empire; NATO's F-16s cannot fight thugs who are storming the town hall. This isn't just about spending money: We need more special forces, more "human" intelligence, not just more ships and planes. Above all, we need to be prepared, in advance, for what may come. It's a new world we are now entering, and we need new tools to cope with it.

Përktheu: SKËNDER BUÇPAPAJ


Rating (Votes: )   
    Comments (0)        Dërgoja shokut        Printo


Other Articles:
MAQEDONIZIMI I BDI-sëNga SKËNDER BUÇPAPAJ (04.15.2014)
15 VJET NGA SPASTRIMI ETNIK I NJË POPULLINga FRANK SHKRELI (04.14.2014)
SHEMBULLI I NJË SHQIPTARO-AMERIKANI QË LOBON I VETËMNga ARTUR VREKAJ (04.14.2014)
NDALENI KËTË MASKARADË NË DREJTËSINga MENTOR KIKIA (04.13.2014)
E VËRTETA ËSHTË GJITHMONË VIKTIMA E PARËNga FRANK SHKRELI (04.10.2014)
DISA KARAKTERISTIKA TË PROTESTËS PARA SHTËPISË SË BARDHË DHE AMBASADES SË MALIT TË ZI NË UASHINGTONNga ARTUR VREKAJ (04.10.2014)
FEJA SI POLITIKË DHE POLITIKA E KORRUPTUAR SI FE - OSE 'MASONERIA' E RE SHQIPTARENga MENTOR KIKIA (04.09.2014)
Temë për debatDEFETARIZIMI I POLITIKËS DHE DEPOLITIZIMI I FESËNga SKËNDER BUÇPAPAJ (04.09.2014)
HOXHA I SANXHAKUT KËRKON RRËNJËT ILIRENga GANI MEHMETAJ (04.08.2014)
SHPREHEN SHQETËSIME PËR ELIMINIMIN E VOA-s SHQIPNga FRANK SHKRELI (04.08.2014) 
::| Lajme të fundit
::| Kalendari
Korrik 2024  
D H M M E P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
::| Hot News
PËRMBYTJET NË SHQIPËRI - QEVERIA THOTË SE GJENDJA ËSHTË KRITIKE, KËRKON NDIHMË NGA BRUKSELI
ARVIZU - PRESIM QË DREJTËSIA SHQIPTARE TË DËNOJË TRAFIKANTËT E NJERËZVE
NATO NUK MUND TË NDIHMOJË NË KRIJIMIN E USHTRISË NË KOSOVË
GJERMANIA, FRANCA, BRITANIA E MADHE, HOLLANDA DHE DANIMARKA KUNDËR STATUSIT TË VENDIT KANDIDAT PËR SHQIPËRINË
THAÇI PARALAJMËRON ZGJEDHJEN E PRESIDENTIT GJATË JAVËS SË ARDHSHME
MISIONI MISHELËNga MICHELLE OBAMA, Newsweek
BABAI E NJEH MË MIRËNga THOMAS L. FRIEDMAN, New York Times
NATO dhe BE borxhlinj ndaj Kosovës ?Nga Elida Buçpapaj

 
VOAL
[Shko lart]