E Premte, 05.24.2024, 05:54am (GMT+1)

Ballina Linqe Stafi Kontakt
 
 
::| Fjala:       [Advance Search]  
 
Gjithë lajmet  
LAJMI I FUNDIT
OPINONE-EDITORIALE
ZVICRA
INTERVISTË-PRESS
SHQIPTARËT
LAJME NDËRKOMBËTARE
POLITIKË
DIASPORA NË ZVICËR DHE BOTË
PERSONAZH
ART KULTURË
DOSSIER
KËNDI I SHKRIMTARIT
HOLLYWOOD
AFORIZMA
GOSSIPE
SPORT
::| Newsletter
Emri juaj:
Emaili juaj:
 
  
OPINONE-EDITORIALE
 

NJËZET VJET MË VONË, PASOJAT E KOMUNIZMIT MBETEN

Nga MASHA LIPMAN, Washington Post


E Premte, 08.19.2011, 10:31pm (GMT+1)

Tronditja e pare shokuese e grushtit komunist të shtetit ishte gojore. Deklarata televizive drejtuar popullit sovjetik nga komplotuesit, lexuar nga një folës në agimin e 19 gushtit 1991, ishte një kombinim familjar neveritës i gjeneraliteteve të njohura dhe frazave të ftohta. Pas disa viteve të shprehjes së lirë dhe informale të sjella nga perestrojka e Gorbaçovit, kthimi i kësaj gjuhe tipike sovjetike më bëri të dridhem në dëshpërim: Një revansh komunist verbal paralajmëronte një rifillim të kufizimeve politike dhe shtypjes.


Në atë moment një rikthim komunist ishte një perspektivë e urryer për shumëkënd në Rusi; rezistenca popullore ndaj grushtit të shtetit mori formë disa orë pas deklaratës së komplotuesve. Kjo ishte dëshmi e mahnitshme e besimit politik dhe idealizmit: Njerëzit besonin në demokraci kundër shtypjes, ata besonin në Boris Jelcinin dhe - më e mahnitshmja e të gjithave - ata besonin në veten e tyre. Asnjëherë në historinë ruse "ne populli" nuk ishte aq kuptimplotë dhe aq paqësore.

Sot, cinizmi i kudondodhshëm ndaj politikës dhe mungesa e interesit në aktivitetet politike i bëjnë ndjenjat e 20 vjetëve më parë të duken të pamundura. Dhe ende do të ishte gabim të thuhet se fundi i komunizmit nuk ka pasur pasoja për jetën ruse.

Tri ditë pasi komplotuesit e vitit 1991 tentuan një ndryshim të Perestrojkës, grushti i tyre i shtetit dështoi: Askush nuk ishte i gatshëm për t'u bashkuar rreth tyre. Populli triumfoi, dhe ajri u mbush me ndjenjën dehëse të fitores.


Puç ishte dënuar për shkak se regjimi komunist kishte ezauruar legjitimitetin e tij. Deklaratës së komplotuesve burokratë i mungonin elementet kyçe: Ajo nuk përmendte Leninin, dhe fjala "komunist" përdorej asnjëherë. Parë me syrin e sotëm, deklarata lexohet si manifesti i humbësve: komplotistët nuk mund të mbështeteshin më në ideologjinë që e kishte mbajtur sistemin sovjetik së bashku. Pa ideologji, çfarë do të kishin një bandë e funksionarëve komunistë për t'i ofruar një kombi që ishte ngopur me sundimin e tyre dhe duke kërkuar për një të ardhme më të mirë?

Por në qoftë se fitorja mbi sistemin në agoni ishte e shpejtë dhe e lehtë, lumturia e mundjes së armikut ideologjik ishte jetëshkurtër. Anti-komunistët që u zotuan për besnikëri ndaj "vlerave perëndimore" të tilla si liria dhe demokracia nuk arritën të sjellin ndryshimin e dëshiruar. Për të qenë të drejtë, pritjet ishin disi të paqarta; ato në përgjithësi mjaftoheshin me një jetë më të mirë, "normale", "si në Perëndim". Nuk kishte kuptim mes njerëzve se sa dëmtuar trashëgimia komuniste ka qenë ose që dënimi gojor nuk do të ishte i mjaftueshëm për ta kapërcyer atë - se ajo do të kërkojë angazhimin e njerëzve dhe kohezionin. Sacrifica sigurisht nuk ishte pjesë e të menduarit të ndokujt.


Prandaj dehja e fitores shpejt i dha rrugë zhgënjimit dhe frustrimit. Në vend të besimit në ide të mira dhe jo në ato të këqija, përfshirë cinizmin; ndjenja si "ne populli" janë tejkaluar nga fragmentimi, mosbesimi dhe një ndjenjë "se asgjë nuk varet prej nesh". Interesi në pjesëmarrjen nëpër parti politike, zgjedhjet dhe institucionet e llogaridhënies publike u zbehën, ashtu si edhe besimi se politika mund të jetë një mjet drejt drejtim të bërjes më të mirë të jetës së njerëzve.

Kjo mendësi ishte kur erdhi Vladimir Putin filloi ricentralizmin e pushtetit dhe rivendosjen e doniminit të shtetit mbi njerëzit. Duke i kufizuar rrënjësisht të drejtat politike, ai i ktheu modelin e njohur. Shumë kohë më përpara pjesa më e madhe ndjehej e lehtësuar duke ia dorëzuar përgjegjësitë dhe duke ia lënë punët e shtetit udhëheqësit të fortë. Dhe në qoftë se mungesa e mbikëqyrjes publike do të thotë korrupsion në rritje, favorizim të miqve dhe varfëri, a ka një alternativë? Jo në përvojën dhe perceptimet e popullit rus. Këtu, ai është parë si e pashmangshme që nëpunësit civilë do të përdorë fuqinë e zyrave të tyre për pasurimin personal. Përpjekja për ndryshim do të ishte e paarsyeshme, madje marrëzi; një strategji racionale, sipas kësaj mendësie, do të jetë përshtatja ndaj këtij mjedisi dhe përqëndrimi në punët e tua.

Liria e individit - për aq kohë sa ai qëndron larg politikës - është një arritje e padyshimtë pas-komuniste e zhvillimit të Rusisë. Qeveria e Putinit rivendosi monopolin politik të stilit sovjetik dhe qeverisjen e pakontestueshme por nuk shkeli të drejtat individuale. Kufizimet që ka ekzistuar në BRSS për sipërmarrjen, artistike ose akademike vetëkënaqësisë dhe stilin e jetës nuk u kthyen. Nëse dikush i sheh ngjarjet e gusht 1991 si njerëz të ngritur në mbrojtje të lirisë kundër një rikthimi komunist, liritë individuale të sotme duhet të shihen si një qëllim i plotësuar.


Një tjetër arritje post-komuniste, është shfaqja e një shoqërie të konsumit. Edhe pse një numër i konsiderueshëm i rusëve ende kanë të ardhura të ulëta, nuk ka përqindje të atyre që gëzojnë pasurinë e arsyeshme dhe rehati aq të lartë. Gjatë kohëve sovjetike, konsumatorët e frustruar përballnin mungesa kronike dhe kufizime kudo, pas gushtit 1991 dhe miratimit të një ekonomie tregu, ky shkak i pakënaqësisë është eliminuar.

Këto ditë në Rusi, liritë individuale dhe shoqëri të zhvilluar e konsumit janë marrë si gratis. Por fundi i komunizmit zor se është parësi një arsye për të festuar as nga pushteti, as nga njerëzit. Qeveria nuk do të lëvdonte fuqizimin publik, sepse sistemi i sotëm është i bazuar edhe në pushtetin shtetëror të pakundërshtueshëm dhe është fuqimisht kundërvënës ndaj aktivizmit. Njerëzit në masë të madhe e pranojmë këtë sistem, kështu që nuk është çudi që, sipas Levada Center, vetëm rreth 9 për qind besojnë se ngjarjet e gushtit 1991 ishin të rëndësishme. (Njëzet vjet më parë, mbi gjysma e mendonin kështu.)

Duke shikuar prapa, vetëm rreth 10 për qind (me shumicë dërrmuese moskovite) e shohin gushtin '91 si një fitore të revolucionit demokratik mbi komunizmin, pothuajse 40 për qind besojnë se kjo ishte një ngjarje tragjike që kishte efekte të dëmshme për Rusinë, dhe 35 për qind thjesht e konsiderojnë si të parëndësishme - vetëm një episod i luftës për kreun e pushtetit. Nëse gusht '91 kishte potencialin e çlirimit të Rusisë prej paternalizmit shumëvjeçar shtetëror, kjo mundësi është humbur.


Masha Lipman, redaktore e revistës Carnegie Moscow Center's Pro et Contra, shkruan një kolonë mujore për Washington Post./Elida Buçpapaj

--

Twenty years later, communism's effects linger

By Masha Lipman, Published: August 17

The first shock of the communist coup was verbal. The plotters' televised address to the Soviet people, read by an announcer at dawn on Aug. 19, 1991, was a nauseatingly familiar combination of stale generalities and stilted phrases. After a few years of the free and informal expression introduced by the Gorbachev perestroika, the return of this unmistakably Soviet language made me shudder in despair: A verbal communist revanche presaged a resumption of political constraints and oppression.

At that moment a communist comeback was a loathsome prospect to many in Russia; popular resistance to the coup took shape a couple of hours after the plotters' address. This was amazing evidence of political faith and idealism: People believed in democracy against oppression, they believed in Boris Yeltsin and "” most amazing of all "” they believed in themselves. Never in Russian history was "we the people" so meaningful and so peaceful.

Today, the ubiquitous cynicism toward politics and lack of interest in political activity make the sentiments of 20 years ago seem impossible. And yet it would be wrong to say that the end of communism had no implications for Russian life.

Three days after the 1991 plotters attempted a reversal of perestroika, their coup failed: No one was willing to rally around them. The people triumphed, and the air was filled with the inebriating sense of victory.

The putsch was doomed because the communist regime had exhausted its legitimacy. The bureaucratese of the plotters' address was missing key elements: It did not evoke Lenin, and the word "communist" was not used once. Seen today, the address reads like a losers' manifesto: The plotters could no longer draw on the ideology that had kept the Soviet system together. Without the ideology, what did a bunch of communist functionaries have to offer a nation that was fed up with their rule and looking for a better future?

But if victory over the moribund system was quick and easy, the bliss of conquering the ideological enemy was short-lived. The anti-communist pledges and allegiance to "Western values" such as freedom and democracy failed to bring about the yearned-for change. To be fair, expectations were somewhat vague; they generally came down to a better, "normal" life, "like in the West." There was no sense among the people of just how crippling the communist legacy had been or that verbal condemnation would not be enough to get over it "” that it would take people's commitment and cohesion. Sacrifice was certainly not part of anyone's thinking.

This was how the inebriation of victory quickly gave way to disappointment and frustration. Instead of faith in good ideas over bad ones, cynicism set in; sentiments like "we the people" were overcome by fragmentation, distrust and a sense that "nothing depends on us." Interest in participation through political parties, elections and institutions of public accountability waned, as did the belief that politics could be a vehicle toward making people's lives better.

This mind-set came in handy when Vladimir Putin began recentralizing power and reinstating state dominance over the people. By radically curtailing political rights, he brought back the familiar pattern. Before long the majority was relieved to surrender responsibility and leave state affairs to the strong leader. And if the absence of public oversight meant increasing corruption, cronyism and lawlessness, was there an alternative? Not in the experience and perceptions of the Russian people. Here, it is seen as inevitable that civil servants will use the power of their offices for personal enrichment. Trying to change that would be irrational, even stupid; a rational strategy, the thinking goes, would be to get adjusted to this environment and focus on your own pursuits.

The freedom of individual pursuit "” as long as one stays away from politics "” is one undoubted achievement of Russia's post-communist development. Putin's government reinstated the Soviet-style political monopoly and uncontested governance but did not encroach on individual rights. The constraints that existed in the USSR on entrepreneurship, artistic or academic self-fulfillment and lifestyle were not brought back. If one views the events of August 1991 as people rising in defense of freedom against a communist comeback, today's individual freedoms should be seen as a goal fulfilled.

Another post-communist achievement is the rise of a consumer society. Although a sizable number of Russians still have low incomes, never has the proportion of those who enjoy reasonable wealth and comfort been so high. During Soviet times, frustrated consumers faced chronic shortages and ubiquitous lines; after August 1991 and the adoption of a market economy, this cause of discontent was eliminated.

These days in Russia, individual freedoms and the developed consumer society are taken for granted. But the end of communism is hardly seen as a reason for celebration either by the government or by the people. The government would not praise the public empowerment because today's system is also based on unchallenged state power and is strongly apprehensive of activism. The people largely accept this system, so it's no wonder that, according to Levada Center, only about 9 percent believe that the events of August 1991 were important. (Twenty years ago, over half thought so.)

Looking back, just about 10 percent (overwhelmingly Muscovites) see August '91 as a victory of the democratic revolution over communism, almost 40 percent believe it was a tragic event that had pernicious effects for Russia, and 35 percent simply dismiss it as irrelevant "” a mere episode of power struggle at the top. If August '91 had the potential of ridding Russia of its perennial state paternalism, this opportunity was lost.

Masha Lipman, editor of the Carnegie Moscow Center's Pro et Contra journal, writes a monthly column for The Post.

Përktheu Elida Buçpapaj


Rating (Votes: )   
    Comments (0)        Dërgoja shokut        Printo


Other Articles:
PRESIDENTI BILL KLINTON ËSHTË NJERIU QË MORI VENDIMIN EPOKAL PËR ÇLIRIMIN E KOSOVËSRibotohet me rastin e 65 vjetorit të lindjes së presidentit të 42-të të SHBANga SKËNDER BUÇPAPAJ (08.18.2011)
NGA ATATURKU TEK ERDOGANI, RIMODELIMI I TURQISËNga SONER CAGAPTAY, Washington Post (08.18.2011)
KINA DHE SHQIPTARËTNga FRANK SHKRELI (08.17.2011)
NJË TEORI PËR GJITHÇKA (GJITHFARE)Nga THOMAS L. FRIEDMAN, New York Times (08.16.2011)
NDËRROI JETË HYSEN BIBERAJNga FRANK SHKRELI (08.15.2011)
NJË DITË MË PAS E Ç'DO TË THEMI PËR KASEM TREBESHINËN?Nga VISAR ZHITI (08.14.2011)
KTHIMI I PËRJETSHËM I TEKI DERVISHITNga VELI KARAHODA (08.13.2011)
GABIMI I BERLINIT I JFKNga GEORG F. WILL, Washington Post (08.13.2011)
KONKLUZIONET QË MUND TË NXJERRIM NGA TRAZIRAT E LONDRËSNga ANNE APPLEBAUM, Washington Post (08.12.2011)
RREZIKU I MADH ËSHTË EVROPANga ROBERT J. SAMUELSON, Washington Post (08.09.2011) 
::| Lajme të fundit
::| Kalendari
Maj 2024  
D H M M E P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
::| Hot News
PËRMBYTJET NË SHQIPËRI - QEVERIA THOTË SE GJENDJA ËSHTË KRITIKE, KËRKON NDIHMË NGA BRUKSELI
ARVIZU - PRESIM QË DREJTËSIA SHQIPTARE TË DËNOJË TRAFIKANTËT E NJERËZVE
NATO NUK MUND TË NDIHMOJË NË KRIJIMIN E USHTRISË NË KOSOVË
GJERMANIA, FRANCA, BRITANIA E MADHE, HOLLANDA DHE DANIMARKA KUNDËR STATUSIT TË VENDIT KANDIDAT PËR SHQIPËRINË
THAÇI PARALAJMËRON ZGJEDHJEN E PRESIDENTIT GJATË JAVËS SË ARDHSHME
MISIONI MISHELËNga MICHELLE OBAMA, Newsweek
BABAI E NJEH MË MIRËNga THOMAS L. FRIEDMAN, New York Times
NATO dhe BE borxhlinj ndaj Kosovës ?Nga Elida Buçpapaj

 
VOAL
[Shko lart]